فعاليتهای ورزشی

ديوار چين

 

استخر بانک مرکزی

 

پارك نياوران

 
پارك نياوران
اسكي
اسكي
اسكي
اسكي

اسب سواري

 

اسب سواري


اسب سواري

اسب سواري

اسب سواري

اسب سواري

اسب سواري
غار حرا
کوه حرا 1387

کانادا

جزایر مالدیو

تایلند

استخر هتل رادیسون در گرجستان

 

استخر برج مسکونی فرمانیه

سالن ورزشی برج مسکونی فرمانیه

 

بندر انزلی-مرداب انزلی

 

بندر ترکمن

 

 

استخر هتل کنتینانتال دوبی-مارینا

 

شنا دراستخر- کانادا

 

شنا-عمان مسقط

 

شنا در استخر تایتانیک مردان پالاس - انتالیا ، ترکیه

 

 

شنا در استخر هتل فرمونت پالم جمیره در دوبی ۲-۹ سال۱۴۰۲ مارچ ۲۰۲۳