هفته اول ماه هفتم

شروع غذای کمکی با فرنی آرد برنج است که روز اول از يک قاشق مربا خوری يک بار در روز(ظهر) شروع شده و کم کم به مقدار و دفعات آن اضافه می شود به طوری که روز دوم به دو قاشق مرباخوری (يک قاشق ظهر و يک قاشق عصر)، روز سوم به سه قاشق مرباخوری (ظهر و عصر و شب هر بار يک قاشق)، روز چهارم به 4 قاشق مرباخوری(صبح، ظهر، عصر و شب هر بار يک قاشق) روز پنجم به 8 قاشق مرباخوری (صبح، ظهر، عصر و شب هر بار 2 قاشق) و روز ششم و هفتم به 12 قاشق مرباخوری(صبح،ظهر،عصر و شب هر بار 3 قاشق ) می رسد.

 

توجه:

1- با شروع غذای کمکی، دادن آب جوشيده خنک شده به دفعات و حجم مورد علاقه شيرخوار، لازم است.
2- علاوه بر قطره مولتی ويتامين(15 تا 25 قطره در روز)استفاده از قطره آهن (15 قطره در روز) يا شربت آهن به مقدار cc 1/5 (معادل 5/12 ميلی گرم) ضروری است.
3- اگر از قطره هايی استفاده می شود که هم مولتی ويتامين و هم آهن ( هر يک ميلی ليتر قطره آهن و مولتی ويتامين ساخت ايران معادل 30 قطره است که حاوی 10 ميلی گرم آهن، 1500 واحد بين المللی ويتامين A و 400 واحد بين المللی ويتامين D می باشد.)  دارند30 قطره در روز کافی بوده و نيازی به استفاده از قطره يا شربت آهن و يا ويتامين به طور جداگانه نيست.
4- توصيه می شود دادن قطره آهن و قطره مولتی ويتامين به کودک، تا 2 سالگی ادامه داشته باشد.
5- بعد از دادن قطره يا شربت آهن به شيرخوار علاوه بر خوراندن کمی آب جوشيده سالم به او، بايد دندان های او را با پارچه تميزی پاک کرد يا مسواک زد.

 

طرز تهيه فرنی

برای تهيه فرنی از 2 روش زير می توان استفاده کرد:

   روش اول:

1- آرد برنج      يک قاشق مربا خوری (منظور از قاشق مربا خوری، قاشقی است که با گنجايش cc 5 مثل قاشق مدرج شربت های آنتی بيوتيک) سر صاف
2- شکر        
                             نصف قاشق مرباخوری سرصاف  
3- شير(ترجيحا شير مادر)              5 قاشق مربا خوری

  آرد برنج بايد اول با کمی آب و شکر(به ميزان فوق) کاملا پخته شود سپس 5 قاشق مربا خوری شير اضافه گردد. قوام فرنی بايد کمی بيشتر از شير مادر باشد. اگر از شيری به جز شير مادر استفاده می شود حتما بايد قبلا جوشانده شود.

   روش دوم:
 

1- آرد برنج     يک قاشق مربا خوری سر صاف
2- شکر         نصف قاشق مربا خوری سر صاف
3- شير پاستوريزه    120 سی سی (معادل نصف ليوان معمولی)  
در اين روش اول 120 سی سی شير پاستوريزه را به مدت 10 دقيقه می جوشانند، سپس آب جوشيده خنک شده را به آن اضافه می کنند تا حجم شير مجددا به 120 سی سی برسد بعد آرد و شکر را به شير اضافه می کنند و مجددا حرارت می دهند تا به قوام فرنی برسد.

 

هفته دوم ماه هفتم

در اين هفته می توان حريره بادام را به رژيم غذايی کودک اضافه نمود. شروع آن نيز مانند فرنی از يک قاشق مربا خوری يک بار در روز ششم و هفتم به 12 قاشق مربا خوری در روز برسد. فراموش نشود که در اين هفته به تدريج که مقدار و دفعات تغذيه با حريره بادام افزايش می يابد مقدار و دفعات تغذيه با فرنی کم می شود بنابراين در هر وعده و يا در تمام دفعات می توان حريره بادام را جايگزين فرنی نمود.

 

 

طرز تهيه حريره بادام

بادام شيرين 5 عدد
 آرد برنج يک قاشق مربا خوری سرصاف
 شکر نصف قاشق مرباخوری سرصاف
شير پاستوريزه 120 سی سی معادل نصف ليوان معمولی
اول بادام ها را حدود چند ساعت در آب جوش خيس کرده، پوست آن را جدا نموده و نرم می کنند (با رنده يا هر وسيله ديگری که  در خانه وجود دارد) سپس همراه با آرد برنج و شکر در شير آن قدر می جوشانند تا قوامی مثل فرنی پيداکند.

 

دو هفته آخر ماه هفتم

ضمن ادامه تغذيه با شير مادر قبل از هر وعده غذای کمکی، در اين دو هفته شيرخوار با غذای جديدی آشنا شده و سوپ به رژيم غذايی او اضافه می شود. بدين ترتيب که روز اول، صبح و عصر و شب هر بار از سه قاشق مرباخوری فرنی يا حريره بادام استفاده می کند و ظهر علاوه بر فرنی يا حريره بادام، يک قاشق مربا خوری سوپ هم می خورد. به اين ترتيب هر روز يک قاشق مربا خوری به سوپ ظهر و شب اضافه ولی از فرنی يا حريره بادام کم می شود تا بر حسب اشتهای کودک، مقدار سوپ به 3 تا 6 قاشق مربا خوری  در هر وعده برسد.

 

برنامه غذايی شيرخوار در هفته سوم ماه هفتم    

شب

عصر

 ظهر   

صبح

 

3  قاشق مرباخوری
 فرنی يا حريره

 3  قاشق مرباخوری
فرنی يا حريره
 

1 قاشق مربا خوری
سوپ + 3 قاشق
 
مرباخوری فرنی يا حريره

3  قاشق مرباخوری
فرنی يا حريره

روزاول

1 قاشق مربا خوری
سوپ + 3 قاشق
مرباخوری فرنی يا حريره

3  قاشق مرباخوری
فرنی يا حريره

1 قاشق مربا خوری
سوپ+3 قاشق
مرباخوری فرنی يا حريره 

 3  قاشق مرباخوری
فرنی يا حريره

روزدوم

2 قاشق مربا خوری
سوپ+2 قاشق 
مربا خوری فرنی يا حريره

3  قاشق مرباخوری
فرنی يا حريره

2 قاشق مربا خوری
سوپ+2 قاشق 
مربا خوری فرنی يا حريره

3  قاشق مرباخوری
فرنی يا حريره

روزسوم

3 تا4 قاشق
مربا خوری   سوپ

3  قاشق مرباخوری
فرنی يا حريره

3 تا4 قاشق
مربا خوری   سوپ

3  قاشق مرباخوری
فرنی يا حريره

روزچهارم

3  تا 5 قاشق 
مربا خوری سوپ

3  قاشق مرباخوری
فرنی يا حريره

3  تا 5 قاشق 
مربا خوری سوپ

3  قاشق مرباخوری
فرنی يا حريره

روزپنجم

3  تا 6 قاشق 
مربا خوری سوپ

3  قاشق مرباخوری
فرنی يا حريره

3  تا 6 قاشق 
مربا خوری سوپ

3  قاشق مرباخوری
فرنی يا حريره

روزششم

  

برای سهولت کار و رعايت تنوع در غذای شير خوار می توان يک روز در ميان از فرنی و حريره بادام استفاده کرد.

 

طرز تهيه سوپ

گوشت بدون چربی به اندازه يک تکه خورشتی( معمولا به اندازه يک تخم مرغ متوسط) به ترتيب اولويت و ارجحيت گوشت گوسفند، مرغ، گوساله.
برنج يک قاشق مرباخوری
هويج متوسط يک سوم
بعد از اين که گوشت کمی پخته شد برنج و هويج اضافه می شود. پس از پختن کامل، بايد همه موا د سوپ را مخلوط و نرم کرد تا به غلظت فرنی برسد.

 

توجه:

1- هر سه روز يک بار يک نوع سبزی به سوپ اضافه می شود مانند جعفری، گشنيز،لوبيا سبز، کدوسبز، کرفس و ...
2- به سوپ، نمک، شکر يا چاشنی نبايداضافه کرد.
3- بهتر است، کدو، کرفس و لوبيا سبز را اول پخته و بعد به سوپ اضافه کنند.
4- سبزی ها بايد در آخرين لحظات پخت سوپ اضافه شود. در ظرف را نيز می بندند تا ويتامين های آن از بين نرود.
5- اسفناج تا يک سالگی مجاز نبوده و نبايد به سوپ شيرخوار اضافه شود.