12- آيا شير دادن در زمان وقوع آبسه پستان ممنوع است؟

درمان آبسه نيز شبيه ماستيت است هر چند ممكن است براي تخليه چرك نياز به شكافتن آبسه هم باشد . به طور كلي تغذيه شيرخوار با شير مادر در موارد بروز آبسه پستان ،‌ از پستان مبتلا منعي ندارد مگر اين كه آبسه به مجاري شير سر باز كرده باشد البته معمولا آبسه به بيرون از نسج پستان باز مي شود. به طور كلي اگر آبسه پستان شكافته شود و شكاف نزديك به نوك پستان نباشد ادامه تغذيه از پستان مبتلا بدون اشكال است اما اگر محل شكاف به نوك پستان و هاله نزديك باشد مادر مي تواند مدت 48 تا 72 ساعت شير آن پستان را بدوشد و دور بريزد ولي تغذيه كودك را از پستان ديگر ادامه دهد.

13- اگر نوك پستان مادر مبتلا به  زخم يا شقاق شود چه بايد كرد؟

زخم و شقاق نوك پستان علل مختلفي دارد ،‌از جمله وضعيت نادرست گرفتن پستان مادر توسط شيرخوار،‌ شستشوي  مكرر پستان با الكل و صابون يا استفاده از محلول ها يا كرم هايي كه نوك پستان را تحريك مي كنند. براي درمان بايد كودك را به دفعات و در حالات مختلف شيرداد و از شستن پستان با آب و صابون قبل از هر بار شيردهي پرهيزكرد، از مصرف مواد تحريك كننده نوك پستان نيزخودداري نمود.

بهترين روش براي بهبود شقاق پستان باقي گذاردن يك تا چند قطره شير مادر روي نوك پستان در پايان تغذيه شيرخوار و در معرض هوا و نور خورشيد قرار دادن پستان است. استفاده از گرماي خشك مثلا گرماي سشوار ( با درجه كم ) روزي 3 تا 5 بار هر بار 3 تا  5 دقيقه و با فاصله حداقل 7 تا 8  سانتي متر از محل شقاق ، بسيار موثر و كمك كننده است. همچنين مي توان يك لامپ 60 وات معمولي را روشن و در فاصله 40 سانتي متري نوك پستان براي مدت 20 دقيقه قرار داد و اين كار را 4 بار در 24 ساعت تكرار نمود.

14- برفك نوك پستان چرا به وجود مي آيد و چگونه درمان مي شود؟

برفك معمولا به دنبال مصرف آنتي بيوتيك به وجود مي آيد . پوست ناحيه مبتلا قرمز، براق ،‌پوسته پوسته و نوك پستان نيز كمي كمرنگ تر مي شود. گاهي اوقات شيرخوار هم مبتلا به برفك دهان است كه در اين حالت هم مادر و هم شيرخوار بايد درمان شوند. مدت درمان مادر 14 روز و با محلول يا كرم نيستاتين است كه روزي 4 بار بعد از شير دادن روي نوك و هاله پستان ماليده مي شود. درمان شيرخوارفقط با محلول نيستاتين مي باشد كه روزي 4 بار و هر بار بعد ازشستن وخشك كردن ناحيه ،‌15 قطره از محلول را بايد به آرامي در سطح داخلي دهان شيرخوار يعني داخل گونه ها،‌ لثه ها و روي زبان ماليد. بايد توجه داشت كه مدت درمان به طورمعمول 14 روز است و بهترين زمان بلافاصله بعد از تغذيه است كه اثر آن تا نوبت بعدي تغذيه باقي مي ماند. درمان مادر و كودك نيز بايد تواما ادامه يابد.